Disclaimer

Het is ons doel om Wijnvoordeelkortingscode.be dagelijks up to date te houden. Ondanks deze constante aandacht is het mogelijk dat de informatie op Wijnvoordeelkortingscode.be onjuist of onvolledig is. Wij kunnen hiervoor geen garanties geven en ook niet aansprakelijk worden gesteld voor dergelijke fouten. Wijnvoordeelkortingscode.be is een onafhankelijke site waar kortingscodes worden verzameld en waar consumenten kortingsacties kunnen delen met elkaar. Wijnvoordeelkortingscode.be is niet verantwoordelijk voor wat gebruikers plaatsen of voor de gemelde kortingscodes of acties.

Alle auteursrechten op de inhoud van deze internetsite, zoals alle teksten, afbeeldingen, software of informatie bronnen komen toe aan Wijnvoordeelkortingscode.be. Eventuele wijzigingen kunnen wij altijd met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving aanbrengen.

Niet-toegestaan gebruik van de website

Je verbindt je er o.m. toe (1) de informatie niet wederrechtelijk te gebruiken (2) geen zodanig gebruik te maken van de website waardoor de website wordt beschadigd, vervormd, onderbroken, stopgezet of anderszins minder efficiënt wordt gemaakt, (3) de website niet te gebruiken voor transmissie of posting van computervirussen of voor transmissie of posting van materiaal met een lasterlijk, obsceen of bedreigend karakter (4) de website niet te gebruiken op een dergelijke wijze dat er een inbreuk gepleegd wordt op de rechten van een natuurlijke persoon, rechtspersoon of vereniging, zoals, onder meer doch niet uitsluitend, de rechten van privacy en intellectuele eigendom (5) de website niet te gebruiken voor posting en transmissie van materiaal met promotionele of publicitaire doeleinden zonder hiervoor een voorafgaandelijke toestemming aan Wijnvoordeelkortingscode.be te vragen, behalve indien daarom verzocht werd door de ontvanger.

Links naar andere websites

Deze website kan links naar websites of naar webpagina’s van derden en andere partijen bevatten of daar op een andere manier naar verwijzen. Wijnvoordeelkortingscode.be heeft geen zeggenschap over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites of webpagina’s en is in geen geval aansprakelijk voor de inhoud of kenmerken ervan. Het plaatsen van links door Wijnvoordeelkortingscode.be houdt op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring in van de inhoud van deze websites of webpagina’s.

Adviezen via de website

Indien er via de website rechtstreeks of onrechtstreeks adviezen worden gegeven voor het nemen van medische, juridische, financiële of andere persoonlijke of zakelijke beslissingen, dan worden deze adviezen zonder enige vorm van garantie gegeven en zonder dat Wijnvoordeelkortingscode.be hiervoor aansprakelijk gesteld kan worden. Je dient steeds een deskundige ter zake te raadplegen voor bijkomende inlichtingen omtrent het op jou situatie toegespitste advies.

Toepasselijke wetgeving en bevoegde rechtbanken

De Belgische wetgeving is van toepassing op deze website.

Als je deze website gebruikt, ga je automatisch akkoord met onze disclaimer.

Copyright © 2015 – heden Wijnvoordeelkortingscode.be